Wat is shuttlekids?

Shuttle kids is een ontwikkelingstraject van Badminton Vlaanderen voor spelers, badmintonbegeleiders en trainers. De uitgebreide leerlijn wordt geïllustreerd aan de hand van een werkboek voor elke begeleider of trainer, waarbij deze website dient als uitbreiding aan de hand van videomateriaal. Het project is gebaseerd op de regels van fair play en de A-B-C-basisbehoeften voor duurzame motivatie.

Aan de hand van 6 kleuren wordt aangegeven welke trajecten de speler al doorlopen heeft.Dit wordt genoteerd in het Shuttle Kids ID, een paspoort voor elke speler. Het witte bandje is de motiverende startpremie. De gekleurde grips en de gele sleutelhanger kunnen de spelers verdienen door te oefenen.

Starten met Shuttlekids

Beste jeugdcoördinator, trainer of badmintonbegeleider,

Welkom bij Shuttle Kids, het jeugdontwikkelingsproject van Badminton Vlaanderen. Op deze pagina helpen we je verder om het project op een efficiënte manier in de praktijk te brengen. We herinneren er je nog aan dat het project gebaseerd is op het principe van duurzame motivatie (coachen met de M-factor) en fair play. Autonomie, betrokkenheid en competentie van zowel speler, trainer, club én ouders worden centraal gesteld. Dit weerspiegelt zich ook in de uitvoering van het project in de praktijk. Belangrijk is dat de kinderen op eigen niveau werken en evolueren. Hiervoor moet de trainer gaan individualiseren en differentiëren. Dit zorgt ervoor dat de motivatie duurzaam en intrinsiek blijft. In de initiatorcursus badminton wordt dit verder uitgediept.

Shuttle Kids bestaat uit verschillende materialen:
• Wit startbandje.
• Shuttle Kids ID voor elke speler van 6 tot 12 jaar.
• Shuttle Kids Coach Werkboek met leerlijn en coaching gedeelte voor elke trainer. (A5)
• Gele shuttle sleutelhanger (afsluiten traject geel).
• Grips in 4 kleuren: oranje, rood, paars en blauw (afsluiten volgende trajecten).
• Twee verschillende stickers (promotie).
• Website shuttlekids.be
• Kijkwijzers (op website te downloaden).

Bij de start van het project in je club kan je aan elke speler tot 12 jaar een wit startbandje verdelen als motiverende startpremie. Dit kan tijdens de Shuttle Kids Day (SKD), indien je club dit organiseert of op een ander spelmoment. De speler ontvangt eveneens een Shuttle Kids ID, een handig vierkant boekje dat perfect past in het hoesje van zijn racket en dat hij steeds bij zich heeft.

Bij de opstart van Shuttle Kids in je club is het cruciaal om voor elke speler het juiste traject uit te zetten. Voor nieuwe leden onder 9 jaar is het vanzelfsprekend dat ze starten in het eerste traject geel (miniBad). Bij het afwerken van traject geel ontvangen ze van jou of de jeugdcoördinator hun gele shuttlehanger die ze aan hun tas of hoesje van hun racket kunnen bevestigen. Aanbevelingen wanneer een traject afgewerkt is staan beschreven in het Coach Werkboek op de fotopagina tussen elke 2 trajecten. Bijvoorbeeld voor traject geel wordt aangeraden om minimum 12 vaardigheden onder de knie te hebben om te kunnen vorderen naar traject oranje. Omdat elk kind op eigen tempo werkt kan de tijdsduur waarop dit bereikt wordt verschillend zijn.

Voor kinderen die al een aantal jaren badminton spelen kan gekozen worden voor een bepaald traject (kleur) naargelang de reeds verworven vaardigheden. Aanbevelingen waar te starten kan je terugvinden in de fiches op deze pagina onderaan met een overzicht van de leerlijnen met leeftijdsindicaties. Bij de start van Shuttle Kids zal dit om praktische redenen best in groep kunnen gebeuren.

Advies voor een heterogene groep: start bij één van de eerste trajecten voor kinderen die pas zijn gestart en combineer dit met oefeningen uit een hoger traject voor spelers die reeds over meer competenties beschikken.

Advies voor een homogene groep: bepaal een haalbaar traject en doorloop de vorige trajecten verkort aan de hand van het Shuttle Kids ID om te zien of alle vaardigheden reeds beheerst worden.

Het overhandigen van de gekleurde grips bij het vervolmaken van traject oranje, rood, paars en blauw kan individueel gebeuren of op een officieel moment (SKD of jeugdfeestje).

Doel Shuttlekids

  • Een methodiek (leerlijn) aanbieden voor elke coach en badmintonbegeleider met als doel de kwaliteit van de jeugdwerking in de Vlaamse clubs te verhogen. Als trainer bepaal je zelf wanneer een speler naar het volgende traject overstapt door het overhandigen van de nieuwe kleur. Dit kan aan de hand van het Shuttle Kids ID. Via de coaching-pagina’s in het werkboek voor de trainer (notities tijdens tornooien) kan je snel terugkoppelen tijdens de trainingen.
  • De jonge speler extra motiveren aan de hand van een gadget per behaald kleur en een Shuttle Kids ID. In dit ‘paspoort’ houdt de speler zelf zijn aanwezigheden bij en welke competenties hij al heeft behaald aan de hand van de feedback van zijn trainer. Hiermee beogen we ook de ouders mee te motiveren en drop-out te verminderen.
  • De bestaande informatie over badmintonmethodiek, -techniek en tactiek centraliseren op de SK-website en via links een schat aan informatie en oefeningen aanbieden voor de coach. De informatie in dit werkboek moet aanleiding zijn om verder opzoekingswerk te doen via de website of literatuur.
  • Niet opgeleide trainers en aspirant initiators aanzetten tot het volgen van de volledige initiatoropleiding.
  • Eerder gevormde initiators laten kennismaken met vernieuwde didactische werkvormen via de M-factor.

Subsidies

Clubs die willen genieten van subsidies voor dit project dienen te voldoen aan de voorwaarden van het badminton+ project.
De voorwaarden kan je hieronder terugvinden of binnenkort op de website van Badminton Vlaanderen.

 

Primaire voorwaarde (zonder welke geen subsidies mogelijk zijn):

De club engageert zich om met het shuttle kids project te werken en bestelt een coach werkboek voor elke trainer en een shuttle kids ID voor elke jeugdspeler (tot 12 jaar) en de witte startbandjes (deze 3 materialen zijn gratis in 2019 voor clubs aangesloten bij Badminton Vlaanderen).
 

Secundaire voorwaarde:

De club organiseert een ‘Shuttle Kids Day’ (2 uren) in het begin of op het einde van het seizoen die open staat voor iedereen (eigen leden, andere clubs alsook nieuwe, niet Badminton Vlaanderen aangeslotenen). Draaiboek beschikbaar op deze website onder het tabje Shuttlekids day. Flyer + foto evenement bezorgen aan Badminton Vlaanderen als bewijs.